Kontakt

Kontonummer til Skjetten Dur og Moll er 1286.25.02106

Se personvernerklæring her

Dirigent: Nora Wifstad

Styret:
Leder: Liv Kristensen – Mail: kontakt@skjettendurogmoll.no – Tlf: 97017812

Kasserer: Helge Karlsson
Styremedlem: Geir Sagerud
Styremedlem/Sekretær:  Berit Myklebust

Webansvarlig: Bjarte Digernes

Musikkomitè: Gyri Dukefoss Prøis, Marit Gåsland, Mona Bors Birkeland

Notesjef: Geir Engevold
Arkivar: Jan Petter Wilhelmsen